SmaRa
SmaRa

SmaRa – Savilahden smarteimmat ratkaisut -hanke järjestää muotoilutreffit keskiviikkona 26.4. klo 12–16 valtuustotalolla, osoitteessa Suokatu 42.  
Ilmoittaudu mukaan!
 
Työpajailtapäivässä lähestytään kaupunkikehittämistä muotoilun näkökulmasta ja luovan ongelmanratkaisun kautta. Pohdimme, miten Savilahden tulevaisuuden tarpeita voi ennakoida ja ideoimme kaupunkimuotoilun mahdollisuuksia Savilahdessa.

Muotoilu on tärkeä osa kaupunkikehittämistä, ja nykyään muotoilu nähdään laajempana ja eri osa-alueita koskettavana toimintana. SmaRa–Savilahden smarteimmat ratkaisut on kaupunkikehittämis-hanke, jossa selvitetään innovatiivisia, älykkäitä ja vähähiilisiä ratkaisuja, jotka on mahdollista toteuttaa Kuopion Savilahden alueen rakentuessa.

SmaRa-hankkeessa muotoilu halutaan ottaa mukaan kaupunkikehittämiseen. Kaupunki- ja palvelumuotoilun avulla voidaan visualisoida ja konkretisoida suunnitelmia sekä ratkaisuja.

Puhutaan esimerkiksi kaupunkimuotoilusta ja palvelumuotoilusta. Kaupungit sekä kaupunginosat ovat ihmisiä varten ja muotoilussa juuri asukkaiden ja käyttäjien ymmärtäminen nähdään tärkeänä osana suunnittelua. Kaupunkikehittämisessä pitkäjänteisemmän kehittämisen rinnalle ovat nousseet ketterät ja nopeat kokeilut, joilla saadaan käyttöön uusia ja käyttäjäystävällisiä palveluita sekä tuotteita. Muotoilun menetelmiin liittyvät vahvasti kokeilukulttuuri, prototyypit ja yhteiskehittäminen.

Muotoilun keinoin kaupunkiympäristöä voidaan siis kehittää pienillä, mutta merkittävillä tavoilla kiinnostavammaksi, fiksummaksi ja hyvinvointia lisääväksi.

Savilahden Smarteimmat ratkaisut hanke järjestää Kuopio Design Weekillä muotoilutreffit muotoilijoille. Työpajailtapäivässä lähestytään kaupunkikehittämistä muotoilun näkökulmasta ja luovan ongelmanratkaisun kautta. Tulemme ennakoimaan Savilahden alueen tulevaisuuden tarpeita ja ideoimaan kaupunkimuotoilun mahdollisuuksia Savilahdessa.

Kuopion Savilahteen rakentuu uusi kaupunginosa 2020-luvun aikana. Tämä tarkoittaa n. 6000 uutta asukasta, 6000 uutta opiskelijaa ja 3000 uutta työpaikkaa sekä n. 1,5 miljardin euron investointeja.

SmaRa-Savilahden smarteimmat ratkaisut-hanke (1.12.2016–31.5.2019) on Savilahti-projektin 2,5-vuotinen osaprojekti. Hankkeessa toteutetaan Savilahtea koskevia selvityksiä ja toimenpiteitä, joita ei kaupunkisuunnittelussa tavanomaisesti tehdä.

SmaRa-hanke jakautuu kahdeksaan osa-alueeseen, joista yksi on muotoilu- ym. ihmisten hyvinvointia ja alueen viihtyisyyttä edistävät ratkaisut. SmaRa-hanke on yhtenä järjestäjänä Savilahdessa toteutettavassa Valoa tunneliin-valaistuskilpailussa. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt SmaRa-hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

SmaRan muotoilutreffit Design Weekillä ke 26.4. klo 12–16, Suokatu 42.
www.savilahti.com
Valoa tunneliin