FOB!
Emergency Design Unit

Tule fobbailemaan muotoilija-yritysyhteistyötä!

FOB! Form Follows Business –hankkeen ensimmäinen esiintyminen Design Unit -nimellä tapahtuu Kuopion Torilla 24.-28.4.2017 Design Week Kuopion aikana.

Esillä ovat Design Unitin ensimmäiset muotoilijat ja yritykset, jotka ovat olleet mukana hyödyntämässä muotoilupalveluja liiketoimintansa parantamisessa.

Design Unit on Kuopion Rouvasväenyhdistyksen uusi designyksikkö, joka saapuu ihmisten ja yritysten luokse. Muotoilupalvelussa muotoilijatiimi tekee yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa ja ratkaisee muotoilun avulla yrityksen liiketoiminnan kasvamisen esteitä ja tapoja kasvattaa liiketoimintaa.

DESIGN UNIT on seuraavaksi esillä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tapahtumissa Global Enterprise Weekillä Teesiden Yliopistossa Englannissa , Munsterin Design Weekin yhteydessä Munsterin Muotoiluakatemiassa Saksassa sekä Tianjin Design Weekillä Tianjinin Taideakatemiassa Kiinassa.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen
eija.tanninen-komulainen(at)designkuopio.fi, p. 044 731 8000
www.muotoiluakatemia.fi

MUOTOILUN MONET KASVOT Kuopion Muotoiluakatemialla:

Muotoilun avulla uuden oppimisen iloa sekä taloudellista hyötyä

Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n Muotoiluakatemioissa kaikenikäisille mahdollistetaan tavoitteellinen uuden oppimisen ilo ja uusien elämyksien kerryttäminen muotoilun avulla. Opetuksessa hyödynnetään muotoilukasvatuksen periaatteita, jotka kannustavat opiskelijoita kokeilemaan ja ideoimaan vapaasti. Muotoiluopetuksessa korostetaan, että tärkeintä ei ole lopputulos vaan läpikäyty prosessi.

FOB! – Form Follows Business –hankkeen myötä syntynyt ajatus kansainvälisestä Design Unit -muotoilupalvelusta vauhdittaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä muotoilun avulla, kerää yhteen eri alojen muotoilijoita sekä avaa uusia näkökulmia muotoilun hyödyntämiseen yritystoiminnassa.

Kuopion Rouvasväenyhdistys on kehittänyt Kuopio DESIGN thinking –toimintamallin, joka on muotoiluajatteluun perustuva toimijakeskeinen ongelmanratkaisumalli. Mallissa muotoilu, yhteiskuntatiede ja liiketaloustiede yhdistetään humanistiseen lähestymistapaan.  Ihmiset tuodaan mukaan yhteisten asioiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Mallissa yhdistyy luova ideointi, käytännön toteuttavuus ja strateginen ajattelu.